Co to jest rozmnażanie?

Jedną z cech każdego żywego organizmu jest rozmnażanie. Człowiek należy do ssaków. To oznacza, że należy do organizmów u których występuje zapłodnienie wewnętrzne, ciąża oraz organizm potomny jest karmione mlekiem matki.