Czy zapłodnienie boli?

Biologiczne znaczenie słowa zapłodnienie oznacza połączenie się dwóch komórek rozrodczych żeńskiej - komórki jajowej i męskiej - plemnika.
Sam moment zapłodnienia jest bezbolesny i całkowicie nieodczuwalny przez kobietę. Na podstawie bardzo dokładnych badań można monitorować moment, kiedy dojrzewa komórka jajowa i na tej podstawie z dość dużą dokładnością określić kiedy doszło do zapłodnienia.