Czy kiedy pójdę do gimnazjum,mój charakter zmieni się?

Klasa V i VI szkoły podstawowej i gimnazjum to czas dużych zmian w organizmie młodego człowieka - dojrzewania.
Zmienia się nie tylko funkcjonowanie organizmu, ale również psychika młodego człowieka. Są to zmiany naturalne i nie należy się ich obawiać. Czasami dojrzewaniu psychicznemu, towarzyszą gwałtowne zmiany nastroju, trudny jest również okres buntu młodzieńczego. Jeżeli jednak młody człowiek i jego otoczenie rozumieją te zmiany na pewno wspólnie przetrwają trudny czas w życiu młodego człowieka.