Jak być zawsze optymistą?

Optymizm to stan ducha.

" Zwróć swą twarz ku słońcu, a cień zostanie w tyle..."
przysłowie afrykańskie