Kim jest dziewica?

Dziewicą nazywa się kobietę, która nie rozpoczęła jeszcze współżycia seksualnego.