Jak ważne jest rodzeństwo?

Rodzina i rodzeństwo pełnią w życiu młodego człowieka ważną funkcję. Rodzina pełni rolę wychowawczo - opiekuńczą. Przebywanie wśród rodzeństwa, sprzyja nabywaniu umiejętności rozwiązywania konfliktów (popularne sprzeczki między rodzeństwem), brat i siostra, są doskonałymi towarzyszami zabaw od najmłodszych lat, często starsze rodzeństwo opiekuje się młodszym i wspiera je w nauce.
W sytuacji kiedy w rodzinie jest jedno dziecko cała uwaga rodziców zamiast na grupie dzieci skoncentrowana jest na jednym dziecku.