Jak można się bronić przed gwałtem?

Gwałt to traumatyczne wydarzenie. Aby obronić się przed nim trzeba zachować przytomny umysł i zimną krew.
Sądzę, że dużo łatwiej jest tak postępować aby zminimalizować ryzyka takiego zdarzenia.
Należy unikać:
- miejsc które uważane są za niebezpieczne
- używania środków psychoaktywnych(alkohol, narkotyki), które zmieniają zachowanie
- nie wolno ufać nieznajomym, przygodnie poznanym osobom
- na spotkaniach i dyskotekach nie wolno rozstawać się z szklanką własnego napoju, aby uniknąć tzw. tabletki gwałtu
- sytuacji, kiedy na dyskotece źle się poczujesz powiedzieć o tym osobie, do której masz zaufanie

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tabletka_gwa%C5%82tu