I wy studiujecie w "Akademii Dobra"

Monika, pon., 09/21/2009 - 12:27

Realizowane treści z podstawowy programowej
1. Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
2. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.
3. Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.

Osiągnięcia:
1. Prawidłowe komunikowanie, rozwiązywanie konfliktów; empatia.
2. Dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi; wyrażanie uczuć, asertywność.

Metody pracy:
wykład, burza mózgów

Burza mózgów:
Wypisuję na tablicy określenia, które kojarzą się uczniom z rodziną.
Bezpieczeństwo, wychowanie, pożywienie, opieka, dom, miłość, życie, bycie potrzebnym, schronienie, ciepło, szczęście, pokój, zapomnienie, szacunek, zabawa, pomoc, zaufanie, niespodzianki, radość, prezenty, święta, zwierzęta, przyjaźń, przynależność do społeczności, posiłek, troska, pomoc, ochrona.
Także agresja, kłótnie.

Każda rodzina jest inna, ale każdy znajduje w rodzinie wymienione wyżej uczucia. Większość z nich jest pozytywna, dlatego podkreślam i spinam klamrą wszystkie podkreślając, że rodzina to Akademia Dobra.

Komentarz: uczniowie dobrze odbierają kiedy porównuję rozkład i wykonywanie obowiązków w rodzinie do krzesła i równowagi.
Kiedy jedna noga się chwieje (porównanie z zaniedbujących swoje obowiązki domownika) równowaga całej rodziny jest zaburzona a pozostali domownicy przeciążeni obowiązkami.

Rysowanie krzyżówki (bez pytań), gdzie hasłem jest Moja Rodzina
Uczniowie wykorzystują określenia, które wypisaliśmy wspólnie na tablicy.
Wybierają te, które pasują do własnej rodziny.

Karty pracy – Propozycje ćwiczeń dla uczniów

Moja rodzina

1. Zdania niedokończone

Lubię gdy moja mama...............................................
Lubię, gdy mój tata....................................................
Moja mama cieszy się kiedy jestem..........................
Mój tata cieszy się kiedy jestem...............................
Lubię z moimi rodzicami...........................................
Moja mama martwi się kiedy.....................................
Mój tata martwi się kiedy..........................................
Złoszczę się kiedy.......................................................
Moja mama złości kiedy.............................................
Mój tata złości się kiedy............................................
Najważniejsze zasada w mojej rodzinie to................
Szczęśliwy jestem kiedy...........................................
Moja mama jest szczęśliwa kiedy............................
Mój tato jest szczęśliwy kiedy...................................
1................................................................................
2................................................................................
3..…...........................................................................

Komentarz:
Prawie zawsze zatrzymuję się przy zdaniach które kończą uczniowie z obszernym komentarzem.
Np.
Moja mama złości kiedy późno wracam do domu, dostaję złą ocenę, kłócę się z bratem.
Wypowiedzi uczniów dają duże możliwości odpowiedzi na pytanie:DLACZEGO tak się dzieje?

2.Co mogę zrobić dla mojej rodziny:
-mamy
-taty
-rodzeństwa

Jestem odpowiedzialny za atmosferę w rodzinie.
Co mogę zrobić dla mojej rodziny – wypełniam swoje obowiązki.

3.Jak wpłynąć na dobrą atmosferę w domu? - przykładowe propozycje uczniów
- pamięć o uroczystościach rodzinnych ( urodziny, rocznice)
- zainteresowanie problemami innych ( kłopoty szkolne rodzeństwa i ewentualna pomoc)
- wspólne spędzanie wolnego czasu
-brak zaangażowania w wykonywanie obowiązków domowych