Co to jest gwałt?

Najczęściej gwałt utożsamiany jest przemocą mającą na celu wymuszenie obcowania płciowego.
Przez przemoc rozumiemy nie tylko przemoc fizyczną ale również: groźbę, podstęp, wykorzystanie czyjejś bezradności wynikającej z upośledzenia umysłowego, czy szantażu.