Odmienność płci – urokiem i wzajemnym uzupełnianiem się

Realizowane treści z podstawowy programowej:

Treści:
Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami. Identyfikacja z własną płcią. Akceptacja i szacunek dla ciała.

Osiągnięcia:
1. Prawidłowe komunikowanie, rozwiązywanie konfliktów; empatia.
2. Dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi; wyrażanie uczuć, asertywność.

Metody pracy:
wykład, burza mózgów

http://www.bbc.co.uk/science/humanbody/sex/add_user.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=aZBhyPiyeOs
http://www.zqeez.com/blog/zawody-meskie-i-kobiece

Wprowadzenie pojęcia - determinacja płci
Dzieci odpowiadają na pytanie w którym momencie ciąży następuje determinacja płci rozwijającego sie dziecka.
Odpowiedzi na to pytanie są różne, można spodziewać się;
w momencie narodzin , w czwartym , piątym miesiącu ciąży. Nieliczni uczniowie w klasie szóstej wiedzą, że ten moment ma miejsce w momencie zapłodnienia oraz że odpowiedzialna za to jest męska komórka rozrodcza – plemnik.
Przy okazji mówię o innym, bardzo ciekawym sposobie determinacji płci u żółwi, u których decydującą rolę odgrywa temperatura w której rozwijają się zapłodnione jaja.

Celem lekcji jest poznanie różnic między chłopcem i dziewczynką ale w ujęciu psychologicznym. Na prostych przykładach udowadniamy, że różnice miedzy płciami istnieją nie tylko na poziomie fizjologicznym lecz również na poziomie psychicznym.
Aby wprowadzić dzieci do omawianego tematu bardzo krótko wspominam o różnicach w budowie i wielkości mózgu kobiecego i męskiego, które pojawiają się już w życiu płodowym człowieka. Różnice w budowie mózgów powodują, że kobiety i mężczyźni mają inne zdolności i predyspozycje, pojawiające sie w ich dorosłym życiu. Aby to sprawdzić proponuje wykonanie ćwiczenia, polegającego na wymienieniu dziesięciu zawodów typowo męskich i kobiecych.
Typowe zawody kobiece:
ekspedientka, sprzątaczka, nauczycielka, fryzjerka, aktorka, gospodyni domowa, nauczycielka, sekretarka, stewardesa, pielęgniarka.

Typowe zawody męskie:
strażak, policjant, taksówkarz, murarz, adwokat, lekarz, budowlaniec, mechanik,

Kiedy na tablicy mamy wypisane w dwóch kolumnach w/w zawody pytam dzieci jak to sie dzieje, że w kraju w którym każdy może swobodnie wybrać zawód są zawody typowo męskie i kobiece.
Kiedy po dyskusji dochodzimy do odpowiedzi predyspozycje, wymieniamy cechy, które powodują wybieranie określonego zawodu.
zawody kobiece
łatwość w porozumieniu się
troskliwość
cierpliwość
czułość
wytrzymałość psychiczna

zawody męskie
siła fizyczna
dobra orientacja w terenie
słaba komunikatywność
odwaga
zdecydowanie

Proponowane ćwiczenie zawsze wzbudza wiele emocji. Zawsze po dyskusji wspólnie dochodzimy do wniosku, że wybrany i wykonywany zawód powinien zależeć od własnych dobrze poznanych predyspozycji. Dlatego spotykamy wśród mężczyzn pielęgniarzy, nauczycieli, a wśród kobiet zawodowych żołnierzy, czy inżynierów.

Kolejnym problem, który poruszamy na zajęciach jest sposób postrzegania i rozwiązywania problemów przez kobiety i mężczyzn.
Posługuję się opisem sytuacji, który jest bardzo bliski uczniom – pytam jak przygotowują się do wyjścia na szkolną dyskotekę chłopcy i dziewczynki.
Dziewczynki zwykle mają zaplanowane wszystkie detale typu fryzura, kilka zestawów ubrań, butów kilka dni wcześniej natomiast chłopcy decydują o swoim wyglądzie tuż przed wyjściem na zabawę. W momencie gdy pojawia się problem - niesforna fryzura chłopcy i dziewczęta reagują inaczej. Ten przykład wyjaśnia i pomaga zrozumieć uczniom niektóre zachowania.

Kolejne ćwiczenie, które może być wykorzystane przy omawianiu tematu.
Praca w grupach:
Dlaczego lubię być dziewczyną?
Dlaczego lubię być chłopcem?

Ćwiczenie należy przeprowadzić w grupach podzielonych według płci oddzielnie dziewczyny, oddzielnie chłopcy. Zadaniem uczniów jest sporządzenie listy argumentów, dlaczego dobrze jest być dziewczyną/chłopcem.
Kolejnym krokiem jest przedstawienie na forum klasy wyników pracy grup. Należy zwrócić uwagę na rodzaj argumentacji i skomentować wyniki.

Kobieta, powinna/może:
Mężczyzna powinien /może:

Celem kolejnego ćwiczenia, które można wykorzystać realizując temat jest zrozumienie, że bycie kobietą i mężczyzną niesie ze sobą zarówno przywileje i utrudnienia. Do każdej kategorii wymień kilka zachowań, które tradycyjnie są przypisane kobiecie albo mężczyźnie.

Mężczyźni i chłopcy mogą:
1.
2.
3.
Mężczyźni i chłopcy powinni:
1.
2.
3.
Mężczyźni i chłopcy nie mogą:
1.
2.
3.

Kobiety i dziewczyny mogą :
1.
2.
3.
Kobiety i dziewczyny powinny:
1.
2.
3.
Kobiety i dziewczyny nie mogą:
1.
2.
3.

Podsumowaniem zajęć jest wspólna zabawa -wykonanie testu na płeć mózgu oraz interpretacja jego wyników.

1.Słyszysz niewyraźne miauczenie. Jak łatwo możesz zlokalizować kota bez rozglądania się wokoło?

a) Jeśli się zastanowisz, możesz go wskazać
b) Możesz go wskazać bez zastanowienia
c) Nie jesteś pewien, czy mógłbyś go wskazać

2. Jak łatwo możesz zapamiętać piosenkę, którą przed chwilą usłyszałeś?

a) Jest to bardzo łatwe; możesz zaśpiewać jej kawałek czysto.
b) Możesz ją zaśpiewać czysto pod warunkiem, że jest prosta i rytmiczna.
c) Sprawia ci to trudność.

3. Dzwoni do ciebie, osoba, którą spotkałeś kilka razy. Czy łatwo ci rozpoznać jej głos w ciągu kilku sekund, zanim się przedstawi?

a) Jest to dla ciebie łatwe.
b) Rozpoznałbyś głoś przynajmniej w połowie przypadków.
c) Sprawi ci to trudność

4. Jesteś w towarzystwie zaprzyjaźnionych z tobą par. Dwie osoby spośród obecnych mają potajemny sie spotykają. Czy wykryłbyś ich związek?

a) Niemal zawsze.
b) W połowie przypadków.
c) Rzadko

5. Jesteś na dużym spotkaniu czystko towarzyskim spotkaniu. Zostajesz przedstawiony pięciu nie znanym ci osobom. Czy łatwo będzie ci przypomnieć sobie ich twarze na wspomnienie ich nazwisk następnego dnia?

a) Będziesz pamiętał większość z nich.
b) Będziesz pamiętać tylko niektóre.
c) Rzadko zapamiętasz którekolwiek z nich

6. Czy łatwa była dla ciebie ortografia i pisanie wypracowań we wczesnych latach szkolnych?

a) Obie rzeczy były łatwe.
b) Jedna z nich była łatwa.
c) Żadna nic była łatwa.

7. Robisz zakupy w supermarkecie. Musisz wjechać wózkiem miedzy półki na których stoją szklane naczynia. Musisz wjechać , a miejsce jest dość wąskie:

a) Szukasz innego miejsca.
b) Wjeżdżasz tyłem ale uważnie.
c) Nie myśląc wiele wjeżdżasz tyłem.

8. Po trzech dniach spędzonych w nie znanej ci miejscowości ktoś cię pyta gdzie jest północ:

a) Jest mało prawdopodobne, żebyś umiał ją wskazać.
b) Nie jesteś pewien, ale mając chwilę czasu zorientujesz się.
c) Wskazujesz północ.

9. Jesteś w poczekalni u dentysty z paroma osobami tej samej płci. Jak blisko którejś z nich możesz usiąść nie czując się niezręcznie?

a) Mniej niż 15 cm.
b) 15 do 60 cm.
c) Ponad 60 cm.

10. Odwiedzasz nowego sąsiada i prowadzicie rozmowę. W tle słychać kapanie z kranu. Poza tym w pokoju jest cicho.

a) Zwróciłbyś uwagę na ten dźwięk natychmiast i próbował go ignorować.
b) Gdybyś zwrócił na niego uwagę, prawdopodobnie byś o tym wspomniał.
c) W ogóle by ci ten dźwięk nie przeszkadzał

Punktacja:
Mężczyźni:
a) 10 punktów b) 5 punktów c) – 5 punktów.
Kobiety:
a) 15 punktów b) 5 punktów, c) – 5 punktów

Większość mężczyzn osiąga od 0 do 60 punktów.
Większość kobiet osiąga od 50 do 100 punktów.

Wyniki pokrywające się, to znaczy między 50 a 60 punktami, oznaczają zgodność w myśleniu obu płci.

Wyniki mężczyzny poniżej 0 i kobiety powyżej 100 punktów wskazują na mózgi uformowane skrajnie odmiennie od mózgów płci przeciwnej... ale różnice też są atrakcyjne.

Wyniki mężczyzny powyżej 60 punktów mogą wskazywać na kobiece skłonności umysłu. Wyniki kobiety poniżej 50 punktów mogą wskazywać na męskie skłonności jej umysłu.

Jednakże wszystkie te porównania odnoszą się do wartości przeciętnych. Mężczyzna może uzyskać wyniki powyżej 60 punktów, a mimo to mieć mózg męski. Kobieta może uzyskać poniżej 50 punktów, a mimo to mieć mózg kobiecy. Istnieją różnice głębsze niż te, które ujawniają się w tak prostym teście...