Dom moich marzeń

Realizowane treści z podstawowy programowej

Treści:
1. Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
2. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.
3. Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.

Osiągnięcia:
1. Prawidłowe komunikowanie, rozwiązywanie konfliktów; empatia.
2. Dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi; wyrażanie uczuć, asertywność.
3. Aktywny udział w życiu rodziny.

Metody pracy
Mini wykład, dyskusja, metoda „burzy mózgów”

Zajęcia mają charakter warsztatów. Zależnie od ilości uczniów biorących udział w zajęciach pracujemy w jednej , dwóch lub trzech grupach.
Pierwsze zadanie, które mają do wykonania uczniowie to zaprojektowanie swojego wymarzonego domu.
Tutaj uczniowie puszczają wodze fantazji i zazwyczaj rysują budynek wyposażony we wszystkie możliwe urządzenia i udogodnienia, które chcieliby posiadać. Rysunek powinien być duży i czytelny wykonany na dużej karcie papieru lub na środkowej części tablicy. Zwykle zabiera nam to około 15-20 minut. Kiedy ten etap jest skończony pytam co sprawia, że ten narysowany komfortowo wyposażony budynek jest domem. Prawidłowa odpowiedź to oczywiście Rodzina.
Drugi etap zajęć to konstruowanie dwóch krzyżówek. Uczniowie mają za zadanie wypełnić emocjami jakie znajdziemy dwa miejsca: dom marzeń i dom koszmaru. Bardzo dobry efekt osiągniemy jeśli te krzyżówki umieścimy po bokach tablicy.
Podsumowaniem zajęć jest dyskusja na temat kto jest odpowiedzialny, że nasz wymarzony dom staje się domem marzeń.

Symbolika, której można użyć w trakcie lekcji:
- solidny fundament - silne uczucie między
- ściany - bezpieczeństwo
- okna - otwartość na świat zewnętrzny
- schody - praca na rzecz rodziny
- budowla na piasku - rodzina to związek, który musi być oparty na prawdziwych wartościach.

Wnioski którymi powinna zakończyć się dyskusja:

1.Dom to miejsce w którym mieszkasz/ przebywasz razem z najbliższymi
2. Każdy z członków rodziny jest odpowiedzialny za dom, atmosferę, która w nim panuje.
3.Drobiazgi, które sprawiają, że nasz dom jest niepowtarzalny nie można kupić w sklepie.