Czy to prawda, że chłopcy później dojrzewają psychicznie?

Proces dojrzewania u chłopców zaczyna się później niż u dziewcząt. Dlatego można powiedzieć, że chłopcy zaczynają dojrzewać później niż dziewczynki.
Ale powołując się na takie dane należy pamiętać, że są do dane statystyczne (średnie). Może się zdarzyć, że w tej samej grupie wiekowej wcześniej zaczynie dojrzewać chłopiec niż dziewczynka, ponieważ na sam proces dojrzewania ma wpływ wiele czynników w tym genetyczne.