Jak nie zgubić się w hipermarkecie życia.

Cele: Wyznaczenie wartości w życiu, którymi trzeba się kierować.
Metody pracy: Burza mózgów, metoda karo
czas: 45 minut

I część lekcji:
Dyskusja nad metaforą hipermarketu jako współczesnego życia.
- brak zegara
- duża ilość nieznanych bodźców zmysłowych (wzrokowych, dźwiękowych i zapachowych), które utrudniają dokonywanie wyborów.
-często aby znaleźć się w miejscu, w którym chcemy zrobić zakupy trzeba przejść obok "okazji" i promocji.

Ułatwieniem i dużą pomocą w/w opisanych sytuacjach jest lista zakupów.

Lista zakupów jest metafora wartości jakim należy się kierować w życiu.

II część lekcji:
metoda karo - z niżej podanej listy wartości uczniowie wybierają dziesięć dla siebie najważniejszych. Kolejne etapy to uzgadnianie wspólnej listy w parach, czwórkach, ósemkach itd. do momentu opracowania jednej listy dla całej grupy.

III część lekcji
Omówienie listy wartości wybranych przez uczniów.

bezpieczeństwo
odwaga
stosunki międzyludzkie
bogactwo
opanowanie
sukces
ciężka praca
oryginalność
szacunek
dbałość o środowisko
otwartość
szczerość
dobre zarządzanie
perspektywy
szczęście
dochodowość
pokój
uczciwość
doskonałość
pomysłowość
uczenie się
duchowość
porządek
usługi
fair-play
posłuszeństwo
uznanie
honor
praca zespołowa
wolność
humor
prawda
wpływy
inicjatywa
przygoda
wsparcie
innowacyjność
przyjaźń
wspieranie społeczeństwa
jakość
rozwój finansowy
współdziałanie
konkurencyjność
rzetelność
współpraca
kreatywność
samokontrola
wytrwałość
lojalność
siła
zabawa
mądrość
skuteczność
zapał
miłość
słowność
zaufanie
moc
spełnienie
zdecydowanie
oddanie
sprawiedliwość
zręczność
odpowiedzialność
stałość