Moje ciało zasługuje na szacunek

Realizowane treści podstawy programowej:

Higiena okresu dojrzewania.
Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; postawy asertywne.
Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.
Odpowiedzialność za własny rozwój. Samowychowanie.

Metody:
mini wykład, burza mózgów, mapa myśli

czas:45 minut

Rysujemy wspólnie na tablicy mapę myśli.

1. Higiena ciała
- odżywianie
- sen
- odpowiednia dieta

2. Ubiór
- odpowiedni do pory roku
- odpowiedni do wieku
- sytuacji i miejsca
- makijaż

3. Agresja:
- fizyczna niebezpieczne sytuacje na które często i bezmyślnie narażamy się. Przykłady: przebieganie na czerwonym świetle, brak zasad fair-play podczas zajęć ruchowych, jazda na rowerze, rolkach i nartach bez kasku.
* Zwracam uwagę na wpływ substancji psychoaktywnych (alkoholu i narkotyków) na decyzje podjęcia ryzykownych zachowań.
- werbalna: przekleństwa, używanie wulgarnego języka określającego części ciała, wulgarne dowcipy, obmawianie
- medialna: fotografowanie i kręcenie filmów bez zgody, pisanie blogów i udostępnianie ich treści w internecie.

4. Akceptowalne stopnie bliskości:
- rodzina
- koleżanka i kolega
- obca osoba

Burza mózgów:
Jak bronić się, gdy ktoś przekracza wyznaczone przez nas granice bliskości?