Co to znaczy być dobrą koleżanką/kolegą i przyjacielem?

Cel zajęć: uczniowie poznają na czym polega odpowiedzialność i dojrzałość w budowaniu prawidłowych relacji z ludźmi.

Czas: 45 minut
Metody pracy:
Burza mózgów
Dyskusja kierowana
Mapa myśli (forma dowolna papier i pisaki, lub tablica)

Na czym polega odpowiedzialność w relacjach między kolegami i przyjaciółmi?

Naucz się słuchać i wymagaj aby Ciebie wysłuchano. Każdy z nas lubi mówić o swoich myślach, uczuciach, pomysłach. Ważną umiejętnością i oczekiwaniem w relacjach międzyludzkich jest aktywne słuchanie.
Bądź uczciwy i oczekuj uczciwości. Wzajemne zaufanie jest jedną z najważniejszych cech, którą oczekujemy u bliskich nam ludzi, ponieważ szczerze rozmawiamy z nimi o naszych myślach i uczuciach.
Naucz się szczerze rozmawiać z bliskimi kolegami i przyjaciółmi o swoich uczuciach , myślach i oczekiwaniach. Wbrew pozorom nie jest to łatwa umiejętność.
Szanuj swoje zdanie i pozwól mieć odmienne zdanie swoim bliskim. Każdy człowiek ma do tego prawo. Odpowiedzialne i dojrzałe osoby potrafią uszanować inny punkt widzenia.
Przyznaj swoim kolegom i przyjaciołom takie same prawa jak sobie.
Miej na uwadze potrzeby swoich bliskich. Wszystkie decyzje, które dotyczą nie tylko ciebie powinny być podejmowane wspólnie. Naucz się trudnej sztuki kompromisu.
Naucz się wspierać bliskich w trudnych chwilach.
Naucz się przebaczać. Nikt nie jest doskonały, każdy w życiu popełnia błędy. Nie warto tracić czasu na rozpamiętywanie błędów z przeszłości swoich i swoich bliskich.
Nie bądź zazdrosny, kiedy kolega lub przyjaciel spędza czas z innymi a nie z tobą. Różnorodność kontaktów i zainteresowań wpływa pozytywnie na wszystkich.
Szanuj sferę prywatności swoich bliskich, jednocześnie bądź konsekwentny i chroń również swoją prywatność.

Nawet między najlepszymi kolegami i przyjaciółmi zdarzają się konflikty. Powstają one ponieważ indywidualne potrzeby zależą od potrzeb, które są ważne w danej chwili i momencie. W rozwiązaniu takich sytuacji pomaga kompromis. Kompromis to sztuka rozwiązywania problemów wymagająca często drobnych ustępstw różnych stron sporu. Aby zachować równowagę w relacjach z bliskimi osobami należy zawsze pamiętać, kto poniósł największe koszty w rozwiązaniu ostatniego konfliktu, i w miarę możliwości aktywniej pomóc w rozwiązaniu kolejnego sporu.
Budowanie dobrych relacji w grupie osób jest trudne i wymaga zwracania uwagi na potrzeby innych, dużej odpowiedzialności oraz bardzo dobrej komunikacji.