Rozmawiamy o dojrzewaniu: poprawne nazewnictwo.

Celem zajęć jest umiejętność rozmawiania bez zażenowania i nieśmiałości o problemach dojrzewania używając poprawnego nazewnictwa i terminów medycznych.

Metody pracy: praca w małych grupach, dyskusja.

Po lekcji uczniowie powinni znać podstawowe terminy medyczne i poprawne nazewnictwo układu rozrodczego męskiego i żeńskiego oraz posługiwać się tymi terminami swobodnie bez zażenowania i wstydu.

Czas trwania 45 minut.

Część I
Podział uczniów na małe 3, 4 osobowe grupy
Na dużych kartkach papieru uczniowie (burza mózgów) mają za zadanie wypisać wszystkie pojęcia i terminy, które wiążą się z dojrzewaniem. Warto by uczniowie opisali również emocje, które towarzyszą w wykonywaniu tego ćwiczenia.

Część II
Liderzy grup z pomocą nauczyciela prezentują wypracowane wspólnie listy terminów i nazw związanych z budową męskiego i żeńskiego układu rozrodczego.
Na tablicy tworzymy wspólną listę poprawnych terminów medycznych i nazw męskiego i żeńskiego układu rozrodczego.

Przykład:
Penis/ członek
pochwa
płodność
jądra
jajniki
jajowody
plemnik
komórka jajowa
sperma
nasienie
ciąża
choroby przenoszone droga płciową
inne.

W trakcie tworzenia listy odrzucamy propozycje nazw, których nie znajdziemy w atlasie anatomicznym i powszechnie uważane za wulgarne.
Dyskusja powinna być kończyć się wyjaśnieniem,że używanie pojęć i terminów z powyższej listy pozwala na precyzyjną komunikacje na przykład u lekarza.