Nowa podstawa programowa obowiązuje od roku szkolnego 2009/2010