Prawdziwi ludzie nie są idealni, idealni ludzie nie są prawdziwi.

Po zajęciach uczniowie powinni
rozpoznawać wyidealizowane sylwetki ludzi publikowane i pokazywane w mediach
opisać w jaki sposób wyidealizowane sylwetki ludzi rozpowszechniane przez media mogą/mają wpływ na życie zwykłych ludzi.
Czas trwania zajęć: 45 minut
Metody pracy: dyskusja w grupach, dyskusja na forum klasowym, burza mózgów
Pomoce dydaktyczne: czasopisma i publikacje internetowe rozpowszechniające wyretuszowane zdjęcia ludzi.

Część I
Praca w grupach – oglądanie wcześniej przygotowanych gazet, fotografii z stylizacjami ludzi, fryzur, sylwetek znanych ludzi.

Część II
Odpowiedzi na pytania i dyskusja.

1.Co wspólnego mają ze sobą fotografie które publikowane są w oglądanych materiałach?
2.Jak możesz opisać ludzi, którzy są na tych zdjęciach.
3.Czego brakuje na tych zdjęciach. Czego jest za dużo?
4.Jaki skutek może mieć dla oglądających, kiedy jednego rodzaju zdjęć jest za dużo a innych niewiele lub wcale?
5.Jaki wpływ miało na ciebie oglądanie tych zdjęć?

Komentarz
Każdy z nas reaguje na świat w którym żyje i który go otacza. Wielu ludzi między nimi nastolatki porównuje swoje ciała i sylwetki do wzorców prezentowanych przez media. Z czasem te wzorce mogą stać się czymś do czego zaczynamy dążyć nawet za wszelką cenę. Ale na dzisiejszych zajęciach zrozumieliśmy, że świat kreowany przez media jest sztucznie wyidealizowany i nieprawdziwy.

Burza mózgów ( notujemy pomysły na tablicy)
Jak czuje się młody człowiek, którego ciało się zmienia patrząc na wzorce sylwetek medialnych.

Nieatrakcyjnie, grubo, przeciętnie.....

Jak myślisz czy wyidealizowane postacie mogą mieć wpływ na postrzeganie i ocenianie innych ludzi?
Czy mogą mieć wpływ na kontakty i relacje z nimi?

Podsumowanie:
Zadaniem mediów jest sprzedać produkt. Praca wielu ludzi podporządkowana jest temu by osiągnąć ten cel. Większość z nas marzy aby być pięknym i atrakcyjnym. Ale podporządkowanie się dążeniom do tego celu czasami sprawia, że przestajemy być sobą. Prawdziwy świat to ten co nas otacza a nie ten wykreowany przez media i gazety.