Sztuka skutecznego odmawiania

Odmawianie jest umiejętnością, której niektórzy z nas muszą się nauczyć. Prawie każdy z nas był kiedyś w sytuacji kiedy niechętnie zgodził się na zrobienie czegoś - czego potem żałował. Dlaczego takie sytuacje zdarzają się w naszym życiu i jak sobie z nimi radzić?

Asertywność- ćwiczenia

Praca w grupach

Część I
Uczniowie dyskutują w grupach co jest przyczyną trudności w odmawianiu.
strach przed konsekwencjami,
strach
uległość
brak własnego zdania

Część II
Uczniowie w grupach wybierają sytuacje, kiedy odmowa sprawia im dużą trudność. Zastanawiają się w jak powinna wyglądać asertywna odmowa.

Cześć III
Spośród propozycji wszystkich uczniów wybieramy 3 i przy pomocy dramy chętni uczniowie
pokazują jak należy radzić sobie w podobnych okolicznościach.

Podsumowanie:
Cechy asertywnej odmowy:
jasno sformułowana
krótko uzasadniona
wyrażona bez emocji i pretensji, które mogą urazić