Jestem asertywny

Asertywna osoba zna swoje prawa i potrafi je wykorzystać. Jednocześnie nie łamie praw innych osób czyli nie wykazuje postaw agresywnych. Nie boi się, że popełni błąd.

Osoba asertywna
1. Używa słów tak i nie
2. Nie przeprasza kiedy nie zawiniła
3. Wyjaśnia precyzyjnie powody swojego zachowania, ale nie usprawiedliwia a nie nie tłumaczy się nadmiernie.
1. Nie obraża rozmówcy poddając w wątpliwość walorów jego umysłu
2. Używa komunikatu Ja a nie Ty
3. Nie pozwala się obrażać
4. Nie kłamie i nie oszukuje
5. Nie wstydzi się przyznać do błędów
6. Precyzyjnie i wprost mówi o co chodzi
7. Potrafi pytać, kiedy czegoś nie rozumie
8. Potrafi przyznać, że czegoś nie wie oraz, że nie chce o czymś mówić
9. Szanuje prawa innych
10. Przyznaje innym prawo do asertywnego zachowania.

Asertywność jest sztuką i zarazem cnotą wynikającą z połączenia w jedno szczerości, stanowczości, łagodności i delikatności.
Mniej agresji, złości, wrogości – więcej asertywności. Taka mogłaby być receptura na ulepszenie porozumienia się z ludźmi, na których nam zależy.