Sprawdź co wiesz o dojrzewaniu? Penis

1.Jeśli penis jest za duży albo mały może to stwarzać trudności w kontaktach seksualnych.
a) prawda
b) fałsz

2.W czasie dojrzewania zewnętrzne narządy rozrodcze rosną w następującej kolejności:
a) jądra, penis,
b) penis, jądra

3.Jedno jądro położone jest niżej względem drugiego aby nie zostały uszkodzone w trakcie chodzenia
a) prawda
b) fałsz

4. Długość penisa można przewidzieć:
a) ponieważ jest to uwarunkowane genetycznie
b) po długości nosa
c) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa