Kiedy byłem w Twoim wieku;)

Kiedy byłem w Twoim wieku;)

Czasami masz wrażenie, że zostałeś jedyny w świecie z tym co czujesz. Być może pomoże Ci świadomość, że inni też przeżywali moment dojrzewania i poradzili sobie z tym z co teraz cię niepokoi.
Każde pokolenie przechodzi trudny okres dojrzewania w czasach, które mogą się różnić od współczesności, ale wiele problemów zostaje takich samych.
Czy jesteś ciekawy jak radzili sobie z takimi przeciwnościami Twoi Rodzice, albo Dziadkowie?

Część I
W małych grupach przedyskutuj i ułóż listę pytań( burza mózgów), które chciałbyś zadać swoim Rodzicom lub Dziadkom o to jak wyglądało ich życie kiedy byli nastolatkami.
Z listy wybierz trzy pytania, które według Ciebie są najbardziej interesujące i na które odpowiedzi dadzą Ci najwięcej informacji na zadany temat.
Przepisz te pytania na czystą kartkę papieru ( pokaż nauczycielowi)

Część II

Pokaż pytania Rodzicom lub Dziadkom, porozmawiaj z nimi, i wspólnie napiszcie odpowiedzi.
Rada. Pozwól osobom, które pytasz zastanowić się nad odpowiedziami. Czas np. pół godziny pozwoli zastanowić się i udzielić wyczerpującej odpowiedzi.
Powodzenia!

Pytanie 1

Pytanie 2

Pytanie 3

.........odetnij pasek z podpisami i pokaż nauczycielowi......................................

Zadanie domowe zostało wykonane!

Podpis Ucznia Podpis Rodzica