Ukryty zabójca – Aids

Po zajęciach uczniowie powinni znać drogi zakażenia wirusem HIV związane z kontaktem z krwią i innymi płynami ciała - nasienie, płyn mózgowo- rdzeniowy, mleko matki, wydzielina pochwy.
Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w trakcie udzielania komuś pomocy- krwotok, w miejscach gdzie potencjalnie można mieć kontakt z krwią – salonach tatuażu, piercingu.

Burza mózgów: wspólnie z uczniami sporządzamy listę chorób. Należy upewnić się, że wśród nich są Aids i żółtaczka.

Doświadczenie
Materiały: Mąka, dwie foliowe szczelne torby, jodyna, woda, igła

1.Do obydwóch foliowych toreb nasyp mąkę. Szczelnie zamknij. Mąka symbolizuje krew wewnątrz naszego ciała, torba foliowa skórę i błony śluzowe, które ochraniają nasze ciało.
2.W jednej z toreb z mąką zrób igłą kilka nakłuć (piercing, rany, oczy nos)
3.Każdą z toreb z mąką włóż do pojemnika z wodą ( woda symbolizuje środowisko w którym żyjemy)
4.Do wody wpuść kilka kropel jodyny – symbolizujących wirusy wywołujące choroby Np. HIV, żółtaczka
5.Po chwili należy usunąć torby z roztworu. Mąka w poprzekłuwanej torbie zmienia kolor. Oznacza to, że przez otwory wniknęły drobnoustroje np. wirus HIV.

Na utworzonej przez uczniów liście zaznaczamy choroby, którymi można zarazić się przez kontakt z krwią lub innymi płynami ciała.
Wybieramy z nich te, które wywołują ciężkie objawy i są nieuleczalne- HIV, żółtaczka

Z jakie emocje u ludzi wywołuje Aids?
Strach, złość, niepewność

Aby zmienić te negatywne emocje związane z chorobą, należy poznać zasady których trzeba przestrzegać aby uniknąć zakażenia HIV.

Jak można zarazić się wirusem HIV?

1.Kontakt z krwią i płynami ciała zarażonej osoby.
2.Dzieje się to w trakcie używania tych samych igieł, w salonach tatuażu, w trakcie piercingu, pomagając komuś kto ma krwotok bez używania rękawiczek, w trakcie stosunku płciowego, w trakcie ciąży matka -dziecko, w trakcie karmienia piersią (mleko matki)

HIV i AIDS to nie to samo!

HIV- Human Immunodeficency Virus to wirus, który powoduje chorobę nazwaną Aids _- Acquired Immuno- Defeciency Syndrome
Osoba, która jest zakażona wirusem HIV może przez wiele lat żyć nie mając objawów Aids. W tym czasie jest nosicielem wirusa HIV i może zarażać innych ludzi. Ważne jest, aby pamiętać, że taka osoba nie ma żadnych widocznych objawów typu np.wysypka.

W jaki sposób zapobiec zakażeniu się chorobami przenoszonymi przez krew?

-abstynencja seksualna
-w trakcie tatuażu upewnienie się, że używane igły są nowe i sterylne.
-w trakcie udzielania pomocy osobie z krwotokiem, konieczność używania rękawiczek jednorazowych.