Źródła informacji o dojrzewaniu i seksualności człowieka

Ćwiczenie polega na wybraniu i uszeregowaniu według ważności różnych źródeł z których można czerpać wiedzę na temat dojrzewania i seksualności człowieka.

telewizja- filmy edukacyjne
telewizja – filmy i seriale
internet
lekcje przyrody
biblioteka
lekcje wdżwr
rozmowy z rodzicami
rozmowy z rówieśnikami
gazety i magazyny młodzieżowe -wymień tytuły
inne -wymień

Oceń w skali od 0 do 10 wiarygodność informacji z w/w źródeł
Graficznie temat można rozwinąć na tablicy w postaci mapy myśli. Oczywiście propozycje uczniów i dokonane oceny wymagają obszernego komentarza nauczyciela.