Słuchanie w parach: Co to jest skuteczne słuchanie?

Zabawa ma na celu pomóc uczestnikom w docenianiu umiejętności skutecznego słuchania.

1.Uczestnicy zabawy dobierają się w pary oraz ustalają kto będzie osobą A i B. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmowy na temat, interesujący obydwóch uczestników ale według instrukcji, którą otrzymają.
2.Osoby z grupy A oraz B dostają instrukcje I, których treść zachowują dla siebie. Osoby z grupy A mówią Grupa B słucha
3.Po trzech , czterech minutach prosimy wszystkie osoby aby utworzyły jedną grupę I osoby z grupy B odpowiadają jakie uczucia towarzyszyły im kiedy były słuchane (ich reakcje powinny być pozytywne lub przynajmniej obojętne)
4.Kolejny etap zabawy to zamiana ról Osoby z grupy B dostają instrukcję II. Osoby z grupy A kontynuują rozmowę .
5.Po kolejnych czterech minutach prosimy aby wszystkie osoby usiadły razem I uczniowie z Grupy A opisują swoje doświadczenia I odczucia z drugiej części eksperymentu( reakcje będą prawdopodobnie zabawne lub negatywne)

Podsumowanie

Wspólnie odpowiadamy na pytania:
1.Jak czujemy się gdy jesteśmy słuchani?
2.Jak czujemy się gdy nie jesteśmy słuchani?
3.Jak zachowujemy się, aby pokazać komuś, że go słuchamy?
4.Jakie zachowania sprawiają, że czujemy, iż druga osoba nas nie słucha?

Instrukcja do ćwiczenia umiejętności słuchania

Część I

Słuchaj najuważniej jak potrafisz. Podczas kiedy druga osoba mówi poświęć jej całą swoją uwagę. Staraj się patrzeć na nią, pochylać się ku niej, ukrywać oznaki zdenerwowania, unikać rozglądania się wokoło. W sposób jak najbardziej naturalny udowodnij, że słuchasz, na przykład przez dźwięki podkreślające zainteresowanie jak mhm, mów dalej. Staraj się jednak nie przerywać.

Część II

Wcale nie zamierzasz słuchać uważnie. Podczas gdy druga osoba mówi, wykorzystaj kilka lub wszystkie z następujących zachowań:
rozglądaj się wokoło
próbuj podsłuchiwać co mówią inne pary
pomrukuj cicho
zerkaj do swojej torby, zawiązuj sznurowadło
kartuj notatki
Gdy Twój towarzysz będzie mówił około dwie minuty przerwij mu mówiąc, że to co ona opisuje przypomina Ci to, co Ty sam lubisz robić I opowiedz jej o tym.