Dzieci – Jak? Kiedy? Dlaczego?

Dzieci – Jak? Kiedy? Dlaczego?

Człowiek jest biologiczną istotą. Jego ciało podlega wszystkim biologicznym zasadom, którym dotyczą wszystkich żywych organizmów. Jedną z tych zasad jest reprodukcja, która warunkuje ciągłość biologiczną każdego gatunku. Taka jest pierwotna funkcja kontaktów seksualnych miedzy kobietą i mężczyzną.
Człowiek, mimo, że jest częścią świata ożywionego, kiedy decyduje się na posiadanie dziecka zazwyczaj nie ma na myśli przedłużenia gatunku ludzkiego. Jego celem jest radość z wychowywania dziecka, które jest częścią jego i osoby, którą obdarza głębokim uczuciem.
Jest to jeden z wyrazów prawdziwego uczucia, którym obdarza się drugą osobę.
Ponieważ jest to ważna decyzja, która bezpośrednio wpływa na życie kilku osób należy ją podjąć bardzo rozważnie i świadomie.
Każdy kontakt seksualny zakończony stosunkiem płciowym w konsekwencji może skończyć się poczęciem dziecka. Dlatego ten argument należy mieć na uwadze w momencie decyzji o podjęciu współżycia seksualnego.
Podejmowanie decyzji o współżyciu seksualnym spowodowane jest nie tylko chęcią posiadania potomstwa. Kontakty seksualne są też źródłem przyjemności, rozładowania napięcia seksualnego oraz wzmacniania więzi między ludźmi, którzy się kochają.
Młodzi ludzie często mają problemy ze zrozumieniem, celowości kontaktów seksualnych. Pojawia się pytanie: Ja miałbym TO robić? I to ma być coś, o co robi się tak dużo hałasu? W rzeczywistości kontakty seksualne przynoszą dużo przyjemności i satysfakcji, ale jednocześnie mogą spowodować wiele cierpienia i bardzo skomplikować życie.
Ewentualne konsekwencje, które zawsze mają długotrwały skutek powinny być powodem, aby podchodzić do kontaktów seksualnych z dużą rozwagą i odpowiedzialnością.

Najczęściej pojawiające się pytania wśród młodych nastolatków to:
Kiedy Ja będę mógł To zrobić?
Odpowiedź brzmi;
Teraz jest zdecydowanie za wcześnie! Aby uprzedzić pytanie - Dlaczego?
Trzeba zrozumieć jak zmienia się organizm młodego człowieka, na czym polega dojrzałość i odpowiedzialność. Jeśli będziemy posiadać tą wiedzę i zrozumienie jak działa nasz organizm pozwoli to uniknąć wielu kłopotów i strachu. Jednocześnie da możliwość podejmowania takich decyzji, które przyniosą szczęście nam i innym a nie kłopoty.