Sfera intymności sferą bezpieczeństwa

Dokonanie podziału informacji na prywatne/poufne i ogólnodostępne.
Odpowiedz na pytania:

1.Czy chronisz swój adres zamieszkania? Ile osób i kto wie gdzie mieszkasz?
2.Czy tajemnicą jest kolor ścian w Twoim pokoju? Kto może się o tym dowiedzieć?
3.Ile zarabiają Twoi Rodzice? Komu możesz o tym powiedzieć?
4.Kto zna Twój numer telefonu? Komu powierzasz tą informację?
5.Z kim dzielisz się swoimi poglądami na temat palenia papierosów?
6.Czy tajemnica jest ile zapłaciłeś za swój komputer?
7.Zastanów się komu powiesz ile lat ma Twój pies?
8.Zastanów się czy tajemnicą jest wiek Twojej Mamy?
9.Zastanów się jakie tematy są dla Ciebie bardzo prywatne i niechętnie rozmawiasz na ich temat?

I Etap: burza mózgów – uczniowie piszą na tablicy z czym kojarzy im się intymność.

Pojęcie intymność najczęściej kojarzone jest przez uczniów z :
prywatnością, wstydliwością, higieną intymną, miesiączką, narządami płciowymi, bliskość, zażyłość, sekretny, osobisty, poufny.

Kolejny etap to definiowanie pojęcia intymność jako obszar tematów, myśli, zachowań, które zachowujemy dla siebie i oddzielamy od innych granicą prywatności i wstydliwości.

II Etap: eksperyment
Zatrzymuję się przy jednym losowo wybranym uczniu i kładę mu rękę na ramieniu (przekroczenie granicy strefy intymnej 0,5 m).
W obecności klasy pytam go jak się czuję. Zazwyczaj uczeń odpowiada, że nieswojo, niezbyt pewnie, źle.

Wyjaśniam ogólne reguły, które decydują kiedy i kto może przekraczać granicę strefy intymnej.
Zastanawiamy się wspólnie jaką role ma bliskość osoby, jej płeć i miejsce w którym zachodzi zdarzenie.

Tłok na koncertach, w kinach, windach, pociągach czy autobusach skutkuje nieuniknioną inwazją w strefy intymne innych ludzi. Istnieją niepisane zasady, według których ludzie wychowani w kulturze zachodu postępują, gdy muszą wejść w tłum, np. do zatłoczonej windy, autobusu czy metra. Oto niektóre z nich:
* nie musisz z nikim rozmawiać, łącznie z ludźmi, których znasz
*naturalne jest kiedy unikamy kontaktu wzrokowego z innymi
* utrzymuj „twarz pokerzysty” – nie okazuj żadnych emocji
* jeśli masz gazetę lub książkę, musisz sprawiać wrażenie, że jesteś głęboko pogrążony w lekturze
* im większy tłum, tym mniejsze ruchy ciałem wykonujesz
* w windach jesteś zmuszony do obserwowania zmieniających się numerów pięter nad twoją głową

Burza mózgów :
zastanawiamy się wspólnie w jaki sposób w codziennym życiu są przekraczane granice sfery intymnej:
1.Czytanie cudzej korespondencji, (listy, pamiętniki, e-maile, sms-y)
2.Podsłuchiwanie prywatnych rozmów
3.Podglądanie innych w łazience, szatni
4.Robienie i rozpowszechnianie zdjęć i filmów bez wyraźnej zgody lub wbrew woli.
5.Wymienianie prywatnych informacji na temat danych osobowych swoich i cudzych.

Konsekwencje, które mogą się zdarzyć kiedy granice sfery intymności zostają przekroczone.
Odwołanie się do wizualizacji zdarzeń, które zostały wcześniej wyliczone przez uczniów.

„Zły dotyk”

1. Kontakt z ludźmi, dotykanie jest bardzo ważne. Czasami zdarza się „zły dotyk”, który sprawia przykrość i może być niebezpieczny.
Podaj przynajmniej trzy przykłady takich sytuacji
-
-
-
2. Może się zdarzyć, że „dotyk” wywołuje zakłopotanie. Zastanów się i podaj przykłady takich sytuacji.
-
-
-
3. Zdarza się, że „dotyk” nie wywołuje od razu zakłopotania. To uczucie może pojawić się po jakimś czasie. Nie od razu wiesz jak zareagować. Zastanów się w jaki sposób rozwiązać ten problem, aby ponownie się nie pojawił.
-
-
-
4. Czasami osoby, którym doświadczyły „złego dotyku” są zbyt przerażone lub zawstydzone, aby cokolwiek zrobić. Zastanów się i podaj trzy osoby do których bez obaw możesz zwrócić się o pomoc.
-
-
-
5. Dlaczego ważne jest aby opowiedzieć o takim problemie komuś zaufanemu, nawet jeśli dowiedziałeś/aś się o tym w zaufaniu. Podaj przynajmniej trzy powody.
-
-
-
6. Jeśli, kogoś znasz doświadcza „złego dotyku” i powiedział ci o tym zastanów się i podaj sposoby, w jaki sposób można mu pomóc.
-
-
-

Ciekawe fakty związane z tematem.
Wpływ kultury i religii na postrzeganie tematów jako intymny.
Skąpy ubiór kobiet w niektórych kulturach afrykańskich.
Szczelne okrycie ciała kobiety w kręgu kultury i religii arabskiej.

Podsumowanie

Granice sfery intymnej każdy ustala sam. Pozostali mają obowiązek tej granicy przestrzegać i w żadnym wypadku nie można jej przekraczać.

Przypomnienie zasad zachowania asertywnego, które w/w sytuacjach są rozwiązaniem pojawiających się problemów