Analiza konfliktu

Konflikt jest nieodłącznym elementem życia. Mówimy o kimś, że jest osobą bezkonfliktową bądź przeciwnie konfliktową. Konflikt z różną częstością pojawia się w życiu. Dlatego warto zastanowić się, jak jest wywoływany, czego możemy się w trakcie niego nauczyć.

Kilka pytań, które pomogą zachować nam zimną krew i zdrowy rozsądek.
1. Z kim się pokłóciłem?
2. Co chciałem osiągnąć?
3. Co chciała osiągnąć druga osoba?
4. Jak postępowałem w trakcie konfliktu ( słowa, czyny)?
5. Jak postępowała druga osoba w trakcie konfliktu ( słowa, czyny)?
6. Jak czuję się teraz?
7. Jak może czuć się druga osoba?
8. Co mógłbym zrobić, aby zakończyć kłótnię?
9. Co mogłaby zrobić druga osoba, aby zakończyć kłótnię?

Odpowiedzi na pytania powinny pomóc znaleźć rozwiązanie konfliktowej sytuacji.