Złości mnie…..

Każdy uczeń na kartce wypisuje sytuacje, zachowania, które go złoszczą i wyprowadzają z równowagi.
Np.

M - Manipulacja
O - Okrucieństwo
N - Niesprawiedliwość
I - Ignorancja
K - Krnąbrność
A - Arogancja

Dyskusja na temat indywidualnych sytuacji, kiedy tracimy panowanie nad sobą i dochodzi do ataków złości. Praca grupowa – uczniowie w grupach powinni się lubić i mieć do siebie zaufanie.
Po wyznaczonym czasie wspólnie na tablicy tworzymy alfabet złości.

A – agresja
B – bo ty zawsze....
C – chamstwo
D – ...