Program nauczania Wychowanie do życia w rodzinie dla klas V-VI Teresa Król, Krystyna Maśnik, Grażyna Węglarczyk

Realizowane tematy

Klasa V
1.Ciekawe problemy, ważne pytania, czyli o tematyce naszych spotkań
2.Rodzina w życiu człowieka
3.I wy studiujecie w Akademii Dobra
4.Jestem gałązką drzewa genealogicznego
5.Sztuka życia rodzinnego
6.Rodzicielstwo;Mama, Tata i Ja
7.Rodzi się człowiek
8.Dojrzewanie co się ze mną dzieje?
9.Trudny okres dojrzewania
10.Sfera intymności sferą bezpieczeństwa
11.Odpowiedzialność za słowo
12.W kręgu koleżanek i kolegów
13.Rola mężczyzny w życiu codziennym
14.Rola kobiety w życiu codziennym

Klasa VI
1.Wspólnota rodzinna i zachodzące w niej relacje
2.Dom moich marzeń
3.Rozwiązywanie konfliktów
4.Umiejętność świętowania
5.Odmienność płci – urokiem i wzajemnym uzupełnianiem się
6.Higiena okresu dojrzewania
7.Moje ciało zasługuje na szacunek
8.Ja w grupie rówieśniczej
9.Blaski i cienie koleżeństwa
10.Rozsądne gospodarowanie pieniędzmi
11.TV- konkurentką naszej wyobraźni
12.Jak nie zgubić się w hipermarkecie życia
13.O wartości rodziny
14.Przekaz wartości, tradycji i zwyczajów w rodzinie