Testament milionera.

Testament milionera.

Ja Roman Urbaniak zamieszkały w Warszawie przy ulicy Jasnej 24 świadomy podejmowanych decyzji i bez przymusu oświadczam, że na wypadek mojej śmierci cały mój majątek wart 20 milionów dolarów przekażę osobie lub grupie osób, które spełnią następujące warunki:
1.Przygotują listę 100 dobrych uczynków, na którą można wykorzystać w/w kwotę
2. Przygotują listę dobrych uczynków w czasie nieprzekraczalnym 10 minut.
Jednocześnie oświadczam, że wyżej deklarowana kwota zostanie wypłacona natychmiast osobie, która spełni wyżej wymienione warunki.

Roman Urbaniak