Kto to jest sponsor?

Sponsor to osoba, która utrzymuje lub wspomaga finansowo kogoś w zamian za świadczenie usług seksualnych.