Narkotyki - dlaczego Nie!

Proponuję kilka "burz mózgów" dlaczego narkotykom powiedzieć Nie!

Dlaczego narkotyki zwiększają ryzyko zarażenia wirusem HIV

Osoby używające narkotyków, używające igieł do podawania narkotyków są w większym stopniu narażeni na ryzyko zakażeniem wirusem HIV. Wszystkie substancje psychoaktywne mają wpływ na podejmowanie decyzji. Często pod wpływem narkotyków alkoholu ludzie podejmują decyzje takie, których nigdy nie podjęliby w innej sytuacji. Łatwiej zapomnieć wtedy o użyciu prezerwatywy, zachowywać się w niebezpieczny sposób, kiedy się jest pijanym lub na haju.

Burza mózgów:
Warto, aby zwrócić uwagę, aby w dyskusji pojawiły się argumenty, z którymi potem będziemy pracować.

Dlaczego ludzie używają narkotyków?
- ciekawość
-przyjemność
- relaks
- ucieczka od trudnych problemów
- bunt przed rodzicami, autorytetami
- argument – bo wszyscy biorą
- przynależność do grupy za wszelką cenę
- odczucie dojrzałości, odwagi i ważności
- moda na takie zachowania
- nałóg

Burza mózgów:
Powody, aby nie używać narkotyków.
- zaburzone podejmowanie decyzji – trudności w jasnym, precyzyjnym i logicznym myśleniu
- pod wpływem narkotyków można zrobić rzeczy, których nie chcesz, które mogą mieć decydujący wpływ na Twoje dalsze życie i zdrowie. Na przykład kontakt seksualny bez odpowiedniego zabezpieczenia może spowodować ciążę, zakażenie chorobami przenoszonymi drogą płciową w tym wirusem HIV, wywołujący AIDS (chorobę nieuleczalną). Ponadto niektóre zachowania pod wpływem narkotyków mogą bezpośrednio zagrażać zdrowiu i życiu swojemu i innych np. zachowanie na drodze, jazda samochodem, kontakty z osobami, które są niebezpieczne
- narkotyki są nielegalne
- narkotyki mają szkodliwy wpływ na zdrowie
- niszczą relacje z przyjaciółmi i rodziną
- narkotyki mogą wpływać negatywnie na motywację do nauki
- są kosztowne i w konsekwencji prowadzą do kłopotów finansowych
- ludzie, którzy handlują narkotykami są niebezpieczni

Narkotyki i ich wpływ na rodzinę
Burza mózgów:
- niszczą miłość, zaufanie, szacunek i przyjaźń
- sprawiają, że ludzie stają się nieodpowiedzialni i nieprzewidywalni
- sprawiają, że rodzina się rozpada,
- powodują wstyd za zachowanie osób, które używają narkotyki
- zwiększenie ryzyka przestępstw: rozbojów i kradzieży
- zły przykład dla wychowujących się dzieci

Narkotyki i ich wpływ na społeczność
Burza mózgów:
- niszczy zaufanie, szacunek i przyjaźń
- sprawiają, że ludzie stają się nieprzewidywalni
- zwiększają ryzyko kradzieży i wandalizmu
- morderstwo,
- prostytucja
- zły przykład dla młodych

Zaproponuj aktywności, które spowodują, że młodzi ludzie stracą powody do zażywania narkotyków.

Dlaczego ludzie używają narkotyków?
-przyjemność
Co możesz zrobić, abyś rozwinął swoje zainteresowania, umiejętności. Jeśli do tej pory nie znalazłeś takiej aktywności szukaj dalej – wiele rzeczy można robić w życiu, poznawać ciekawych ludzi.
- relaks
ćwiczeni relaksacyjne, joga
- ucieczka od trudnych problemów
Szukaj pomocy u rodziny, przyjaciół
- argument – bo wszyscy biorą
z grupą przyjaciół rób to co lubisz
- przynależność do grupy za wszelką cenę
zastanów się jaką cenę ma Twoje zdrowie i Twoja rodzina
- odczucie dojrzałości, odwagi i ważności
podejmij się prawdziwie odpowiedzialnych zadań – w szkole, w domu
- moda na takie zachowania
wymień używanie narkotyków na inne modne, ale zdrowe i dobre dla ciebie zachowanie np. sport
- nałóg
pozwól sobie pomóc i potem swoją historią i odwagą pomagaj innym