AIDS – dopasuj prawidłowo pojęcia i wyjaśnienia

1.HIV -
2.Układ immunologiczny -
3.Zakażenie -
4.Nosiciel -
5.Szczepionka -
6.Przeciwciała -
7.Chory na AIDS -

1. Przeniesienie wirusa z jednej osoby do drugiej
2. Osoba zakażona wirusem, która niekoniecznie wie, że jest chora i nie zawsze wygląda na chorą
3. Układ, który w organizmie odpowiedzialny jest za rozpoznawanie i niszczenie drobnoustrojów wywołujących choroby
4. Produkowane przez organizm do zwalczania drobnoustrojów chorobotwórczych
5. Osoba zakażona wirusem i posiadająca objawy AIDS
6. Poddawana w celu wywołania odporności na chorobę zakaźną
7. Nazwa wirusa wywołującego AIDS