Odcisk ręki

Cele ćwiczenia:
1. Zrozumieć, że ludzie mają pozytywny wpływ na moje życie
2. Poznać i zrozumieć, jakie wartości mają wpływ na nasze życie

Spotykamy różne osoby, które mają wpływ na nasze życie. Czasami jesteśmy świadomi tego wpływu, czasem spotkania z tymi osobami mijają niezauważenie. To ćwiczenie daje szansę na zastanowienie się i ocenę, w jaki sposób inni mogą na nas mieć wpływ.

Pytania pomocnicze.
1. Czy kiedy ktoś wywiera pozytywny wpływ na Twoje życie, mówisz mu o tym.
2. Jakie podobieństwa znajdujesz wśród ludzi, wywierających na Ciebie największy wpływ?
3. Jak myślisz, jaki Ty masz wpływ na czyjeś życie i postępowanie?
4. Co sprawia, że pewne spotkania z ludźmi pamiętamy bardzo dobrze, a inne znikają z naszej pamięci szybko?

Wystawa prac i dyskusja miedzy uczniami na temat, jacy ludzie wpływają i jacy powinni mieć wpływ na nasze życie.

Materiały;
Papier, kredki, dobry humor

Ćwiczenie:
Na kartce A4 odrysowujemy swoją dłoń. Kolejno ponumeruj palce zaczynając od kciuka, 1, 2, 3, 4 i 5.

Na palcach narysowanej ręki napisz:
1. Imię osoby, którą najbardziej lubisz
2. Imię osoby, którą znasz i myślisz, że możesz najwięcej od niej się nauczyć
3. Imię osoby, którą znasz i myślisz, że ma największe zdolności przywódcze
4. Wybierz imię osoby z tych trzech, które wyżej wymieniłeś/aś, która ma najwięcej chęci w poznawaniu świata
5. Trzy słowa, które chciałbyś, aby użyto w opisie Twojej osoby