Rozmowa z Rodzicami o przyjaźni

Zadanie domowe dla uczniów.

Rozmowa z jednym z członków rodziny.

1. Kto jest Twoim najlepszym przyjacielem?
2. Co sprawiło ( jakie cechy), że właśnie ta osoba/y znalazły się w gronie Twoich przyjaciół.
3. Jakie trzy cechy sprawią, że ja mogę stać się lepszym przyjacielem.
4. Jakie cechy mojego charakteru są ważne dla moich przyjaciół?
5. przyjaciół jaki sposób mogę być lepszy dla swoich kolegów?