Abstynencja seksualna

Co to jest abstynencja?

Abstynencja seksualna ma różne znaczenie dla ludzi. Dla jednych oznacza całkowity brak kontaktów seksualnych z drugą osobą. Inni przez abstynencję rozumieją powstrzymywanie się od pełnego stosunku seksualnego z akceptacją niektórych rodzajów fizycznego kontaktu.
Abstynencja seksualna powszechnie uważana jest za całkowicie bezpieczną metodę uniknięcia nieplanowanej ciąży o ryzyka zakażenia się chorobami przenoszonymi drogą płciową. Można tak twierdzić jedynie w przypadku, kiedy między dwojgiem ludzi nie dochodzi do kontaktu między:
- skóra i narządy płciowe
- narządy płciowe i narządy płciowe
- płyny ciała i narządy płciowe
Trzeba zawsze pamiętać, że do ciąży może dojść nawet w przypadku niepełnego kontaktu seksualnego, kiedy do wytrysku nasienia dochodzi w okolicy pochwy.
Do zakażenia się niektórymi chorobami przenoszonymi drogą płciową np. opryszczką może dojść podczas kontaktu miedzy skórą partnerów.

Dlaczego abstynencja?
Powody, dla których ludzie podejmują taką decyzję są różne.
religijne
- kontakt seksualne są niezgodne z przekonaniami religijnymi

osobiste
- strach przed rozczarowaniem
- brak dojrzałości
- niechęć do życia w poczuciu winy i strachu przed konsekwencjami
- świadomość, że nie spotkało się jeszcze właściwej osoby
- umocnienie więzi między dwojgiem ludźmi i rozwijanie innych niż fizyczne sposobów okazywania uczucia, zrozumienia.

medyczne
- lęk przed niechcianą ciążą
- lęk przed zakażeniem się chorobami przenoszonymi drogą płciową
- strach przed zakażeniem HIV/AIDS
- obniżenie ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy, którego rozwojowi sprzyja wczesna inicjacja seksualna, liczni partnerzy i pierwsza ciąża w młodym wieku

W jaki młodzi ludzie, którzy decydują się na abstynencję mogą okazać sobie uczucie?
- trzymanie się za ręce
- pisanie do siebie listów
- spędzanie ze sobą dużej ilości czasu (wycieczki, uprawianie wspólnego sportu)

Proponowane ćwiczenie

http://wdż.pl/node/720
Współzycie seksualne -argumenty za i przeciw

Jakie wartości i umiejętności kształtuje decyzja o abstynencji?

- umiejętność funkcjonowania w sytuacji, kiedy trzeba podejmować niepopularne decyzje
-szacunek do swoich i cudzych przekonań
- kształtowanie samokontroli

Zastanów się nad przyczynami, które mogą potencjalnie sprawić, że postanowienie o abstynencji nie powiedzie się?

- brak umiejętności asertywnej odmowy
- duża presja ze strony partnera
- obawa przed utratą uczucia drugiej osoby
- podjęcie decyzji będąc pod wpływem alkoholu lub narkotyków
- potrzeba miłości za wszelką cenę

Najważniejsza jest strategia (czyli jak skutecznie przerwać albo nie dopuścić do niezręcznej sytuacji)
- stanowcze „Nie” z odpowiednio dobranym „językiem ciała” czyli zachowaniem dystansu do partnera
- skrzyżowanie ramion
-zachowanie „kamiennej twarzy”
- umawianie się na spotkanie z „trzecią osobą”
- wykonanie „telefonu” do domu
- wyjście do łazienki
- wybranie neutralnego miejsca spotkania
- szczelne zagospodarowanie czasu – na przykład zajęcia sportowe
- wcześniejsze upewnienie się, że partner zna Twoje poglądy na temat kontaktów fizycznych

Ćwiczenie dla grupy
1. Powody, dla których warto zachować abstynencję seksualną
2. Co można robić zamiast „tego”
3. Jak powiedzieć skuteczne Nie!

Odpowiedzi do wybranego punktu wpisz w tabeli ( 25 propozycji związanych z wybranym tematem)

ZałącznikWielkość
tabela 25.png16.39 KB