Związki między ludźmi

Człowiek jest stworzeniem społecznym. Nie przepada za samotnością. Spotkania z ludźmi przynoszą nam radość, spokój, bezpieczeństwo czasami smutek.

Czujemy się w swoim towarzystwie dobrze, czasami te spotkania więcej radości przynoszą jednej osobie. Zdrowe relacje z ludźmi przynoszą zadowolenie obydwóm stronom, nie narażają na żadne ryzyko. Czujemy się w takim towarzystwie absolutnie bezpiecznie zarówno pod względem fizycznym, psychicznym czy emocjonalnym. Wielką umiejętnością jest prawidłowa ocena czy relacje panujące w związku miedzy ludźmi są prawidłowe, czy nie.

Cechy zdrowych relacji międzyludzkich:
1. Czujesz się dobrze w towarzystwie tej osoby
2. Cieszysz się spotykając z tą osobą
3. Potrafisz zachowywać się naturalnie, nie udając kogoś innego niż jesteś
4. Masz do tej osoby pełne zaufanie
5. Ten „ktoś” ma pozytywny wpływ na twoje życie
6. W swoim towarzystwie możecie swobodnie pracować nad osiągnięciem wytyczonych celów
7. Wzajemnie darzycie szacunkiem wartości, którymi się kierujecie
8. Wzajemnie oczekujecie tego samego po spotkaniach ze sobą

Kiedy należy się zastanowić nad relacjami z drugą osobą?

1. Znika radość ze spotkania z tą osobą
2. Czujesz się gorszy, masz poczucie winy w trakcie spotkań z tą osobą
3. Chcesz za wszelką cenę zaimponować, aby podtrzymać zainteresowanie drugiej osoby
4. Zdarza się, że zachowanie drugiej osoby sprawia, że narasta stres
5. Twoje potrzeby są ignorowane, a ty sam narażany na ryzyko
6. Czujesz, że jesteś manipulowany
7. Przestajecie się wzajemnie rozumieć
8. Oczekujecie czegoś odmiennego po wzajemnych spotkaniach