Czemu w jednym miesiącu ma się miesiączkę, w drugim nie a w trzecim tak?

Miesiączka jest zjawiskiem cyklicznym. Niestety czasami zdarza się, że nie pojawia się regularnie, zwłaszcza przez pierwsze dwa trzy lata. Bo tyle czasu potrzeba aby cykl uregulował się.
Na regularność miesiączki mają wpływ różne czynniki. Na przykład długotrwały stres, podróże albo nagła i duża utrata wagi mogą sprawić, że miesiączka może ulec opóźnieniu. Pamiętaj jednak, że w sytuacji kiedy miesiączka nie pojawi się przez trzy miesiące należy zwrócić się do lekarza specjalisty i z nim ustalić przyczynę problemu.