Strona WDŻ.pl powstała ponieważ chciałam stworzyć miejsce w sieci, gdzie każdy nauczyciel WDŻ może zostawić swoje doświadczenia i skorzystać z pomocy innych. Nauczyciele WDŻ są samotni, ponieważ zwykle w szkole pracuje jedna osoba ucząca tego przedmiotu. Trudno porozmawiać, wymienić doświadczenia, korzystać ze wsparcia innych nauczycieli tak jak matematycy czy poloniści. Ponadto specyfika przekazywanych treści zwykle działa onieśmielająco nawet na dorosłych. Jednocześnie każdy z nas wie jak ważne i często trudne pytania zadają nam nasi uczniowie. Zawsze kiedy docierają do mnie pytania uczniów znajduję wśród banalnych i powtarzanych od lat, pytania na które nie potrafię odpowiedzieć. Pytania, które państwo przeczytacie zostały zadane na lekcjach Wychowania do życia w rodzinie w klasach V I VI szkoły podstawowej. Prawie wszystkie pytania zostały zadane metodą “skrzynki pytań” Użycie tej metody pozwala na anonimowość, której uczniowie potrzebują i chętnie z niej korzystają. Pytania przytoczyłam w formie prawie niezmienionej. Dlaczego “prawie”? Ponieważ zawsze zachowana została treść pytania, poprawiłam tylko rażące błędy językowe i ortograficzne. Problemy, które poruszają uczniowie są różne . Od najbardziej typowych czyli skąd się biorą dzieci? Przez bardziej szczegółowe o ilość plemników w trakcie wytrysku, aż po odkrywające największe lęki o to co się stanie kiedy rodzice umrą a ja będę miał 13 lat?

Zaufanie - karta pracy

Zaufanie - mapa myśli

Zaufanie

Przeczytaj co zdarzyło się Zuzi i jej Mamie. Na końcu niektórych zdań opisujących wydarzenia w życiu obydwóch znajdziesz znaki (+)(-) plus oznacza zachowanie które buduje zaufanie, minus oznacza zachowanie które zaufanie niszczy. Zaznacz czy opisywane zachowanie buduje czy niszczy zaufanie?

Sprawdź co o mnie wiesz?

Dwadzieścia pytań - jeśli znasz poprawną odpowiedzi to znaczy że mnie znasz.

Skarbonka zaufanie

Wyobraź sobie, że "Skarbonka zaufania" to miejsce w którym gromadzisz zaufanie do siebie innych ludzi. Działa na tej samej zasadzie jak klasyczna skarbonka - możesz wrzucać i wyciągać z niej swoje oszczędności. Zastanów się i napisz jak należy się zachowywać, aby
skarbonka była pełna (aby inni mieli do Ciebie zaufanie) oraz jakich zachowań należy unikać aby tego zaufania nie stracić?

swinia.png

Stan wojenny

Kiedy wprowadzono w Polsce stan wojenny miałam 11 lat. W 81 roku nie docierało do mnie co się działo. Pamiętam mroźną zimę i legendarny brak teleranka.
Zostało trochę wspomnień i "war time mentality" która w dzisiejszych czasach zupełnie nie funkcjonuje, ale trudno się od niej wyzwolić.

Mapa myśli - higiena okresu dojrzewania

Kasa:)

Było tak: miałam lekcję o nałogach - konkretnie o papierosach i alkoholu. Było wyjątkowo nudno.
Wiadomo wiedza powszechna, uczniowie wiedzą co chcę im powiedzieć i dlaczego.
I wtedy zastosowałam matematykę: Oblicz, ile wyda osoba, która pali jedną paczkę papierosów dziennie przez dwadzieścia lat? Paczka papierosów kosztuje 10 zł.
Odpowiedź: 73 tyś.
Niezła bryka - to był pierwszy komentarz.

Mam nadzieję, że zdążę uciec przed rodzicami na najbliższym zebraniu!

Pozdrawiam
Monika

12 grudzień 2010

Brama dojrzałości

Odgadnij co symbolizuje każdy z czterech kluczy. Uzupełnij tekst pod rysunkiem.
Zastanów się co trzeba zrobić aby otworzyć tą bramę? Dlaczego?
Brama dojrzałości.png

Worek z marzeniami

Zastanów się i napisz albo narysuj co chciałabyś/byś znaleźć w środku?

Subskrybuje zawartość