Strona WDŻ.pl powstała ponieważ chciałam stworzyć miejsce w sieci, gdzie każdy nauczyciel WDŻ może zostawić swoje doświadczenia i skorzystać z pomocy innych. Nauczyciele WDŻ są samotni, ponieważ zwykle w szkole pracuje jedna osoba ucząca tego przedmiotu. Trudno porozmawiać, wymienić doświadczenia, korzystać ze wsparcia innych nauczycieli tak jak matematycy czy poloniści. Ponadto specyfika przekazywanych treści zwykle działa onieśmielająco nawet na dorosłych. Jednocześnie każdy z nas wie jak ważne i często trudne pytania zadają nam nasi uczniowie. Zawsze kiedy docierają do mnie pytania uczniów znajduję wśród banalnych i powtarzanych od lat, pytania na które nie potrafię odpowiedzieć. Pytania, które państwo przeczytacie zostały zadane na lekcjach Wychowania do życia w rodzinie w klasach V I VI szkoły podstawowej. Prawie wszystkie pytania zostały zadane metodą “skrzynki pytań” Użycie tej metody pozwala na anonimowość, której uczniowie potrzebują i chętnie z niej korzystają. Pytania przytoczyłam w formie prawie niezmienionej. Dlaczego “prawie”? Ponieważ zawsze zachowana została treść pytania, poprawiłam tylko rażące błędy językowe i ortograficzne. Problemy, które poruszają uczniowie są różne . Od najbardziej typowych czyli skąd się biorą dzieci? Przez bardziej szczegółowe o ilość plemników w trakcie wytrysku, aż po odkrywające największe lęki o to co się stanie kiedy rodzice umrą a ja będę miał 13 lat?

Implantacja - schemat

Implantacja - schemat

Produkcja plemników - schemat

Produkcja plemników - schemat

Żeńskie narządy rozrodcze - schemat

Żeńskie narządy rozrodcze - schemat

Męskie narządy rozrodcze - schemat

schemat męskich narządów płciowych

Wartości w życiu człowieka - odpowiedzialność

Ćwiczenie I
Zastanów się i opisz co zrobiłeś ostatnio bardzo odpowiedzialnego. Napisz jak wpłynęło to na Twoje samopoczucie?

Wartości w życiu człowieka - List

Wartości w życiu człowieka - List

Wyobraź sobie, że pewnego dnia będziesz miał dzieci. Napisz do nich list, który będą mogły przeczytać kiedy będą w Twoim wieku. W liście spróbuj napisać o tym co jest w tym wieku najważniejsze, jakimi zasadami powinny kierować się w życiu oraz zwróć uwagę na niebezpieczeństwa i ryzykowne zachowania których powinny unikać.

Wartości w życiu człowieka - Encyklopedia

Wartości w życiu człowieka - Encyklopedia

Wyobraź sobie, że za dwieście lat Twój praprawnuk znajdzie o Tobie informacje w encyklopedii.
Zastanów się i napisz o czym chciałbyś, żeby przeczytał Twój potomek.
Tekst powinien zajmować pół strony i zawierać informacje: kim byłeś, co zrobiłeś, jakimi wartościami kierowałeś się w życiu.

Kto może być nosicielem wirusa HIV?

Ćwiczenie polega na odnalezieniu potencjalnych dróg zakażenia wirusem HIV u osoby, której osobowość i sposób życia stworzą uczniowie na podstawie przygotowanego kwestionariusza.

Krzyżówka - RodzinaKrzyzówka - Rodzina

Jak to działa ? Budowa i funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego

Tekst, sprawdzający wiedzę na temat budowy i funkcjonowania żeńskiego układu rozrodczego.

Subskrybuje zawartość