Strona WDŻ.pl powstała ponieważ chciałam stworzyć miejsce w sieci, gdzie każdy nauczyciel WDŻ może zostawić swoje doświadczenia i skorzystać z pomocy innych. Nauczyciele WDŻ są samotni, ponieważ zwykle w szkole pracuje jedna osoba ucząca tego przedmiotu. Trudno porozmawiać, wymienić doświadczenia, korzystać ze wsparcia innych nauczycieli tak jak matematycy czy poloniści. Ponadto specyfika przekazywanych treści zwykle działa onieśmielająco nawet na dorosłych. Jednocześnie każdy z nas wie jak ważne i często trudne pytania zadają nam nasi uczniowie. Zawsze kiedy docierają do mnie pytania uczniów znajduję wśród banalnych i powtarzanych od lat, pytania na które nie potrafię odpowiedzieć. Pytania, które państwo przeczytacie zostały zadane na lekcjach Wychowania do życia w rodzinie w klasach V I VI szkoły podstawowej. Prawie wszystkie pytania zostały zadane metodą “skrzynki pytań” Użycie tej metody pozwala na anonimowość, której uczniowie potrzebują i chętnie z niej korzystają. Pytania przytoczyłam w formie prawie niezmienionej. Dlaczego “prawie”? Ponieważ zawsze zachowana została treść pytania, poprawiłam tylko rażące błędy językowe i ortograficzne. Problemy, które poruszają uczniowie są różne . Od najbardziej typowych czyli skąd się biorą dzieci? Przez bardziej szczegółowe o ilość plemników w trakcie wytrysku, aż po odkrywające największe lęki o to co się stanie kiedy rodzice umrą a ja będę miał 13 lat?

Historie prawdziwe - pokój nauczycielski

W szóstej klasie na ostatniej lekcji wyświetlam uczniom film zrealizowany przez telewizję BBC z serii "Tajemnice ludzkiego ciała" - Szalejące nastolatki.
Film zrealizowany w ciekawej formule. Brytyjska nastolatka i amerykański nastolatek szczerze opowiadają o tym jak zmieniają się ich ciała i tym opowieściom towarzyszy kamera. Film emitowany był w polskiej telewizji w paśmie szeroko-dostępnym w sobotnie popołudnie, oznaczony zielonym kodem czyli przeznaczony dla wszystkich.

Rozmawiamy o AIDS

Rozmowa o AIDS nie przychodzi z łatwością. Ponieważ jest to choroba nieuleczalna, bardzo ważne jest aby wiedza, którą posiadamy na jej temat, pochodziła z wiarygodnego źródła. Najlepszym sposobem oswojenia strachu przed tą chorobą jest poznanie jej przyczyn i objawów oraz sposobów unikania zakażenia.
Twoim zadaniem domowym będzie rozmowa z rodzicami i zanotowanie ich odpowiedzi na kartce.

Zakażenie wirusem HIV – rozwiązywanie codziennych problemów

Zajęcia mają charakter warsztatowy. Małe grupy uczniów, mają za zadanie dopasować do określonego scenariusza zdarzeń potencjalną drogę zakażenia wirusem HIV lub innymi chorobami przenoszonymi przy pomocy krwi.
W każdej historii:
1.Określ problem
2.Znajdź wszystkie potencjalne rozwiązania
3.Spróbuj przewidzieć konsekwencje każdego z działań
4.Wybierz najlepsze rozwiązanie problemu.

Sprawdź co wiesz o sposobach zakażenia wirusem HIV?

Prawda czy fałsz?

Ukryty zabójca – Aids

Po zajęciach uczniowie powinni znać drogi zakażenia wirusem HIV związane z kontaktem z krwią i innymi płynami ciała - nasienie, płyn mózgowo- rdzeniowy, mleko matki, wydzielina pochwy.
Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w trakcie udzielania komuś pomocy- krwotok, w miejscach gdzie potencjalnie można mieć kontakt z krwią – salonach tatuażu, piercingu.

Zrozumieć Rodziców - zrozumieć siebie

Na zajęciach odwołujemy się do osobistych doświadczeń uczniów aby z ich pomocą określić co to znaczy być dobrym i odpowiedzialnym rodzicem. Po lekcji uczniowie powinni rozumieć postępowanie swoich rodziców w określonych sytuacjach, oraz stworzyć wizerunek odpowiedzialnego rodzicielstwa.
Zajęcia kształcą umiejętność krytycznego myślenia i pozwalają na precyzowanie osobistych celów do których należy dążyć.

Kiedy byłem w Twoim wieku;)

Kiedy byłem w Twoim wieku;)

Czasami masz wrażenie, że zostałeś jedyny w świecie z tym co czujesz. Być może pomoże Ci świadomość, że inni też przeżywali moment dojrzewania i poradzili sobie z tym z co teraz cię niepokoi.
Każde pokolenie przechodzi trudny okres dojrzewania w czasach, które mogą się różnić od współczesności, ale wiele problemów zostaje takich samych.
Czy jesteś ciekawy jak radzili sobie z takimi przeciwnościami Twoi Rodzice, albo Dziadkowie?

Jestem asertywny

Asertywna osoba zna swoje prawa i potrafi je wykorzystać. Jednocześnie nie łamie praw innych osób czyli nie wykazuje postaw agresywnych. Nie boi się, że popełni błąd.

Sztuka skutecznego odmawiania

Odmawianie jest umiejętnością, której niektórzy z nas muszą się nauczyć. Prawie każdy z nas był kiedyś w sytuacji kiedy niechętnie zgodził się na zrobienie czegoś - czego potem żałował. Dlaczego takie sytuacje zdarzają się w naszym życiu i jak sobie z nimi radzić?

Krytyka może być konstruktywna

Ludzie często obawiają się krytyki ponieważ traktują ją jako rodzaj ostatecznej oceny swojej osoby. Takie przyjmowanie krytyki wyzwala reakcje, które potencjalnie mogą być bardzo niekorzystne np.:
agresywny atak
przesadne usprawiedliwianie się
nieuwzględnianie argumentów
przerzucanie odpowiedzialności na innych, lub niesprzyjające okolicznościach
unikanie osób krytykujących

Subskrybuje zawartość