Strona WDŻ.pl powstała ponieważ chciałam stworzyć miejsce w sieci, gdzie każdy nauczyciel WDŻ może zostawić swoje doświadczenia i skorzystać z pomocy innych. Nauczyciele WDŻ są samotni, ponieważ zwykle w szkole pracuje jedna osoba ucząca tego przedmiotu. Trudno porozmawiać, wymienić doświadczenia, korzystać ze wsparcia innych nauczycieli tak jak matematycy czy poloniści. Ponadto specyfika przekazywanych treści zwykle działa onieśmielająco nawet na dorosłych. Jednocześnie każdy z nas wie jak ważne i często trudne pytania zadają nam nasi uczniowie. Zawsze kiedy docierają do mnie pytania uczniów znajduję wśród banalnych i powtarzanych od lat, pytania na które nie potrafię odpowiedzieć. Pytania, które państwo przeczytacie zostały zadane na lekcjach Wychowania do życia w rodzinie w klasach V I VI szkoły podstawowej. Prawie wszystkie pytania zostały zadane metodą “skrzynki pytań” Użycie tej metody pozwala na anonimowość, której uczniowie potrzebują i chętnie z niej korzystają. Pytania przytoczyłam w formie prawie niezmienionej. Dlaczego “prawie”? Ponieważ zawsze zachowana została treść pytania, poprawiłam tylko rażące błędy językowe i ortograficzne. Problemy, które poruszają uczniowie są różne . Od najbardziej typowych czyli skąd się biorą dzieci? Przez bardziej szczegółowe o ilość plemników w trakcie wytrysku, aż po odkrywające największe lęki o to co się stanie kiedy rodzice umrą a ja będę miał 13 lat?

Jak okazać drugiej osobie uczucie?

Wielu ludzi zakochuje się w sobie zanim gotowi są do długotrwałych związków oraz podjęcia kontaktów seksualnych. W związku z powyższym należy pamiętać, że oprócz kontaktów seksualnych są różne sposoby okazywania sobie uczucia. Wzajemna szczerość, dbanie o drugą osobę jest najważniejsze w związku dwojga ludzi.

Edukacja seksualna w szkole

Regularnie kilka razy w roku pojawiają się w mediach krytyczne informacje na temat poziomu edukacji seksualnej w polskiej szkole. Szczątkowa i niepełna edukacja seksualna jest głęboko ukryta w tzw. Wychowaniu do życia w rodzinie. Pisałam już, że mimo tak neutralnej nazwy przedmiotu i tak wszystkim zajęcia kojarzą się z seksem. Bez względu na to czy odbywają się w szkole ponadgimnazjalnej czy w podstawowej. I jakie jest rozczarowanie uczniów, kiedy prezentuje im tematy, które będziemy omawiać - seksu nie ma!

Sfera intymności sferą bezpieczeństwa

Dokonanie podziału informacji na prywatne/poufne i ogólnodostępne.
Odpowiedz na pytania:

1.Czy chronisz swój adres zamieszkania? Ile osób i kto wie gdzie mieszkasz?
2.Czy tajemnicą jest kolor ścian w Twoim pokoju? Kto może się o tym dowiedzieć?
3.Ile zarabiają Twoi Rodzice? Komu możesz o tym powiedzieć?
4.Kto zna Twój numer telefonu? Komu powierzasz tą informację?
5.Z kim dzielisz się swoimi poglądami na temat palenia papierosów?
6.Czy tajemnica jest ile zapłaciłeś za swój komputer?
7.Zastanów się komu powiesz ile lat ma Twój pies?
8.Zastanów się czy tajemnicą jest wiek Twojej Mamy?
9.Zastanów się jakie tematy są dla Ciebie bardzo prywatne i niechętnie rozmawiasz na ich temat?

I wy studiujecie w "Akademii Dobra"

Monika, pon., 09/21/2009 - 12:27

Realizowane treści z podstawowy programowej
1. Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.
2. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.
3. Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.

Osiągnięcia:
1. Prawidłowe komunikowanie, rozwiązywanie konfliktów; empatia.
2. Dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi; wyrażanie uczuć, asertywność.

Metody pracy:
wykład, burza mózgów

Subskrybuje zawartość