Strona WDŻ.pl powstała ponieważ chciałam stworzyć miejsce w sieci, gdzie każdy nauczyciel WDŻ może zostawić swoje doświadczenia i skorzystać z pomocy innych. Nauczyciele WDŻ są samotni, ponieważ zwykle w szkole pracuje jedna osoba ucząca tego przedmiotu. Trudno porozmawiać, wymienić doświadczenia, korzystać ze wsparcia innych nauczycieli tak jak matematycy czy poloniści. Ponadto specyfika przekazywanych treści zwykle działa onieśmielająco nawet na dorosłych. Jednocześnie każdy z nas wie jak ważne i często trudne pytania zadają nam nasi uczniowie. Zawsze kiedy docierają do mnie pytania uczniów znajduję wśród banalnych i powtarzanych od lat, pytania na które nie potrafię odpowiedzieć. Pytania, które państwo przeczytacie zostały zadane na lekcjach Wychowania do życia w rodzinie w klasach V I VI szkoły podstawowej. Prawie wszystkie pytania zostały zadane metodą “skrzynki pytań” Użycie tej metody pozwala na anonimowość, której uczniowie potrzebują i chętnie z niej korzystają. Pytania przytoczyłam w formie prawie niezmienionej. Dlaczego “prawie”? Ponieważ zawsze zachowana została treść pytania, poprawiłam tylko rażące błędy językowe i ortograficzne. Problemy, które poruszają uczniowie są różne . Od najbardziej typowych czyli skąd się biorą dzieci? Przez bardziej szczegółowe o ilość plemników w trakcie wytrysku, aż po odkrywające największe lęki o to co się stanie kiedy rodzice umrą a ja będę miał 13 lat?

Rozmowa z Rodzicami o przyjaźni

Zadanie domowe dla uczniów.

Rozmowa z jednym z członków rodziny.

Przyjacielski savoir - vivre

Co zrobi przyjaciel w takiej sytuacji….

Cechy charakteru - Bingo

Cechy charakteru - Bingo może zostać użyte jako zabawa integracyjna - kiedy zaczynamy pracę z nową grupą.
Proponuję również użycie tej formy aktywności w trakcie realizacji tematu

Ja w grupie rówieśniczej

Tabela Bingo 5x5_0.png

Podział na grupy;)

Często na zajęciach wdż pracujemy w grupach. Metod podziału na grupy jest wiele znalazłam jedną sympatyczną;)

Dojrzewanie – jak zmienia się nasze ciało?

Zakreśl prawidłową odpowiedź. Czy opisywana zmiana wywołana dojrzewaniem pojawia się u dziewczynki (Dz), chłopca (Ch) czy u obydwojga (Dz i Ch)

Miesiączka: Prawda czy Fałsz?

Zaznacz prawidłową odpowiedź Prawda (P) Fałsz (F) (P) czy (F)

Dojrzewanie – blaski i cienie

Praca indywidualna. Uczniowie dostają samoprzylepne kartki, które przyklejają do wyznaczonych miejsc na tablicy.
Ćwiczenie kończy się dyskusją.

O tym, że dojrzewanie to bardzo złożony proces już wiemy. Zastanów się, jakie są dobre i złe strony dojrzewania?
Aby pomóc uczniom można podać przykłady:
- krwawienie miesięczne
- większa potliwość
- większa samodzielność

"Zły dotyk"

„Zły dotyk”

1. Kontakt z ludźmi, dotykanie jest bardzo ważne. Ale czasami zdarza się „zły dotyk”, który sprawia przykrość i może być niebezpieczny.
Podaj przynajmniej trzy przykłady takich sytuacji
-
-
-
2. Czasami „dotyk” wywołuje zakłopotanie. Zastanów się i podaj przykłady takich sytuacji.
-
-
-
3. Zdarza się, że „dotyk” nie wywołuje od razu zakłopotania. To uczucie może pojawić się po jakimś czasie. Nie od razu wiesz jak zareagować. Zastanów się w jaki sposób rozwiązać ten problem, aby ponownie się nie pojawił.
-
-
-

Historia warta przeczytania

Pewien mężczyzna wszedł na stację metra w Waszyngtonie i zaczął grać na skrzypcach; to był zimny, styczniowy poranek. W ciągu 45 minut zagrał sześć utworów Bacha. Jak obliczono, tym czasie, jako że były to godziny szczytu, przez stację przeszło ponad 1,100 osób. Większość z nich w drodze do pracy.

Odcisk ręki

Cele ćwiczenia:
1. Zrozumieć, że ludzie mają pozytywny wpływ na moje życie
2. Poznać i zrozumieć, jakie wartości mają wpływ na nasze życie

Spotykamy różne osoby, które mają wpływ na nasze życie. Czasami jesteśmy świadomi tego wpływu, czasem spotkania z tymi osobami mijają niezauważenie. To ćwiczenie daje szansę na zastanowienie się i ocenę, w jaki sposób inni mogą na nas mieć wpływ.

Subskrybuje zawartość