Co to jest skuteczne słuchanie

Ćwiczenie ma na celu pokazanie jak łatwo przekazywane informacje są różnie interpretowane
Uwaga: w trakcie wykonywania ćwiczenia uczniowie nie maja możliwości zadawania pytań w trakcie wykonywania ćwiczenia.

Materiały: kartka papieru, nożyczki

1. Zegnij kartkę na pół i obetnij górny róg
2. Zegnij kartkę ponownie na pół i obetnij górny róg
3. Zegnij kartkę ponownie na pół i obetnij prawy róg
4. Obróć kartkę trzy razy w lewo i odetnij róg na dole kartki
5. Zegnij kartkę ponownie na pół i wytnij w środku mały kawałek

Po wykonaniu ćwiczenia wszyscy uczestnicy rozkładają swoje kartki papieru i porównują swoje wycinanki. Najprawdopodobniej każda będzie inna.
Należy przedyskutować z uczniami powody tych różnic ( przecież wszyscy słyszeli i wykonywali) te same polecenia.
Co zmieniłaby możliwość zadawania pytań.
Autorefleksja: Czy zdarzyło się Wam, że opatrznie zrozumieliście czyjąś prośbę i w efekcie wykonaliście nie to o co Was proszono?
W jaki sposób można poprawić sposób przekazywania informacji, aby stał się bardziej efektywny i precyzyjny?