Dlaczego lubię być dziewczyną? Dlaczego lubię być chłopcem?

Ćwiczenie należy przeprowadzić w grupach podzielonych według płci oddzielnie dziewczyny, oddzielnie chłopcy.

Zadaniem uczniów jest sporządzenie listy argumentów, dlaczego dobrze jest być dziewczyną/chłopcem.
Kolejnym krokiem jest przedstawienie na forum klasy wyników pracy grup. Należy zwrócić uwagę na rodzaj argumentacji i skomentować wyniki.

Proponowane ćwiczenie może być wykorzystane w realizowaniu tematu o odmienności płci lub w trakcie zajęć o asertywności i budowaniu własnej wartości.