Uporządkuj wymienione etapy ciąży w prawidłowej kolejności.

Zapłodnienie i rozwój ciąży
Przeczytaj tekst, a następnie uporządkuj wymienione etapy ciąży w prawidłowej kolejności.

Decyzja o ciąży powinna być świadoma i przemyślana. Decyzja powinna zostać podjęta w oparciu o pełne zrozumienie na czym polega odpowiedzialne rodzicielstwo.
Odpowiedzialne rodzicielstwo to zrozumienie na czym polega codzienna opieka nad dzieckiem, oszacowanie swoich możliwości finansowych oraz wieku rodziców. Decyzje dotyczące posiadania dziecka podjęte przed 18 rokiem życia często są przedwczesne i pochopne.
Po wprowadzeniu plemników do pochwy (w trakcie stosunku płciowego) plemniki przemieszczają się w kierunku macicy i jajowodów. Do zapłodnienia komórki jajowej najczęściej dochodzi wewnątrz bańki jajowodu. Zapłodnienie to połączenie się komórki jajowej i plemnika. W wyniku zapłodnienia dochodzi do przekazania dziecku czynników dziedziczenia (genów) od matki i ojca.
Zapłodniona komórka jajowa (zygota) zaczyna się dzielić i przesuwana jest w kierunku jamy macicy. Tam dochodzi do zagnieżdżenia czyli do osadzenia dzielącego się zarodka w ścianie macicy. Zagnieżdżenie następuje około 5- 7 dni po zapłodnieniu. Powstaje łożysko, które odżywia rozwijające się dziecko. Ciąża u kobiet trwa około 280 dni. Okres ciąży często dzieli się na trzy trymestry (dziewięć miesięcy). W trakcie ciąży kobieta powinna pozostawać pod opieką lekarza i prowadzić higieniczny (zdrowy) tryb życia. W okresie ciąży wielkość macicy wewnątrz której rozwija się dziecko zwiększa się około dwudziestokrotnie.
Ciąża kończy się porodem, który zaczyna się skurczami macicy. Dziecko przechodzi przez kanał rodny kobiety. Następnie rodzi się łożysko.

Prawidłowa opieka i higieniczny tryb życia kobiety w ciąży (dziewięć miesięcy)
Zagnieżdżenie zapłodnionej komórki jajowej w ścianie macicy
Plemniki przybywają w pobliże komórki jajowej ( najczęściej w bańce jajowodu)
Odcięcie pępowiny
Świadoma decyzja o posiadaniu dziecka
Urodzenie dziecka
Zapłodniona komórka jajowa jest przemieszczana w jajowodzie w kierunku macicy
Pierwsze skurcze macicy
Przemieszczanie się plemników w kierunku macicy i jajowodów
Potwierdzenie stanu ciąży przez kobietę
Stosunek płciowy i wprowadzenie plemników do pochwy
Dziecko przechodzi przez kanał rodny
Urodzenie łożyska
Jeden plemnik wnika do komórki jajowej – zapłodnienie