Miesiączka - pytania i odpowiedzi

Dobrą metodą na sprawdzenie efektywności pracy na zajęciach jest zebranie pytań spisanych na kartkach od uczestników, wymieszanie i rozdanie. Każdy uczestnik dostaje pytanie(napisane przez kogoś. Po zastanowieniu uczestnicy kolejno odpowiadają na pytania, które otrzymali.Rolą nauczyciela jest korygowanie i ewentualne uzupełnianie wypowiedzi.