Współżycie seksualne - argumenty za i przeciw

Decyzja o podjęciu kontaktów fizycznych jest jedna z ważniejszych decyzji w życiu. Istotne jest, aby podjęta została w sposób świadomy, a nie pod wpływem impulsu.
Burza mózgów na temat, dlaczego niektórzy wstrzymują się z decyzją o kontaktach seksualnych, a niektórzy decydują się na nie.

Argumenty przeciw podjęciu współżycia seksualnego:
- religijne
- kulturowe
- obawa przed ciążą
- strach przed chorobami przenoszonymi drogą płciową - np. AIDS
- obawa przed utratą reputacji
- przekonanie, że przedwczesne kontakty seksualne niekorzystnie wpłyną na zwiazek
- niechęć ukrywania czegokolwiek przed rodzicami
- chęć posiadania więcej wolnego czasu na rozwój swojej osobowości
- niechęć do życia w poczuciu winy, rozczarowania i strachu
- chęć uniknięcia kolejnych rozczarowań - w sytuacji, gdy ktoś już ma już pierwsze kontakty fizyczne za sobą

Argumenty, którymi kierują się młodzi ludzie podejmujący współżycie:
- napięcie seksualne wywołane przez hormony
- ciekawość
- pożądanie
- "chęć udowodnienia komuś miłości" - strach przed porzuceniem
- wpływ alkoholu i narkotyków
- chęć bycia "kochanym"
- przecież "wszyscy To robią"
- nieumiejętność skutecznej odmowy