Rozwiązywanie konfliktów.

Konflikt jest zjawiskiem, które często pojawia się między ludźmi. Przyczyny konfliktów to sprzeczne cele i interesy.
Konflikt to zjawisko, naturalne i niemożliwe do uniknięcia, ponieważ jest konsekwencją odmienności potrzeb i poglądów wśród ludzi.

Ćwiczenie (burza mózgów)
Wymień przykłady sytuacji konfliktowych:
Uczniowie wymieniają zwykle
- rówieśnicy
- rodzice i dzieci
- uczeń i nauczyciel
- rodzina
- rodzice

Konflikt zazwyczaj kojarzy się z negatywnymi uczuciami, które towarzyszą konfliktom.
Ponieważ konflikty pojawiają się nieuchronnie ważne jest aby potraktować je jako element, który wniesie korzyści między osobami konfliktu.

Pozytywne aspekty konfliktu:
- poznanie stanowisk uczestników konfliktu
- możliwość zastosowania metod asertywnych, które powodują wzrost samooceny
- umiejętność negocjacji pozwala na znalezienie rozwiązania satysfakcjonujące wszystkie strony konfliktu

Negocjacje - ustępstwa - znalezienie rozwiązania w konfliktowej sytuacji.

Opowiadanie

W niedzielę jedna z krewnych złożyła wizytę rodzinie Nowaków składającej się z dwójki dzieci Zosi 10 lat i Wojtka- 9lat, pani Nowakowej oraz jej męża. W prezencie przyniosła rodzeństwu piłkę. Ponieważ nie powiedziała, dla kogo jest ta piłka, po jej wyjściu rozpętała się straszna awantura. Każde z dzieci uważało, że to ono dostało piłkę w prezencie.
Zosia domagała się przyznania jej racji, ponieważ w trakcie ostatniej wizyty krewnej nie otrzymała żadnego prezentu. Wojtek upierał się przy swoim, ponieważ krewna była jego matką chrzestną. W czasie kłótni Zosia szarpała brata i podarła mu koszulę.
Pani Nowakowa przeprowadziła krótki proces. Zosia została ukarana aresztem domowym na jedno popołudnie, a piłka zamknięta w szafie na klucz ze słowami: najwyraźniej wcale nie chcecie się nią bawić.
Zosia była wściekłą na Wojtka ponieważ musiała siedzieć całe popołudnie w domu. Wojtek był zły na Zosię ponieważ nie mógł się bawić piłką.

Po przeczytaniu opowiadania razem z uczniami podsumowujemy opowiadanie:
- nierozwiązany konflikt(piłka schowana w szafie i wciąż nieustalone reguły zabawy)
- pani Nowakowa w złym humorze
- konflikt między rodzeństwem

W klasie dzielę uczniów na dwie grupy i proszę aby uczniowie wyliczyli argumenty dlaczego piłkę powinna dostać
Grupa I - Zosia
Grupa II - Wojtek

Następnie proszę aby grupy zamieniły się zadaniami i odpowiednio
uczniowie z grup wyliczają argumenty dlaczego piłkę powinien dostać
Grupa I - Wojtek
Grupa II - Zosia
Zamiana ról i argumentacji pozwala poznać i wczuć się (empatia) w sytuację każdego dziecka

Kolejny krok to wspólne opracowanie reguł korzystania z piłki.

Podsumowanie
Aby rozwiązać konflikt należy wynegocjować wspólne stanowisko(ustępstwa każdej ze stron)oraz używać racjonalnych argumentów w sporze.
Kolejnym krokiem, który pomoże w przyszłości to przestrzeganie umowy, która została wynegocjowana.

Warto zajrzeć i przeczytać:
http://www.pozaschematy.pl/2008/11/23/komunikaty-ja-i-rozwazania-o-pokoj...